Toiveikas Pinocchio-kull

Paring er planlagt Februar 2021

Mor: Lapinlumon Toive "Bella"

Helseinfo
 
Reg.nummer: SE10367/2014
HD: B/B
HD-Index: 102
Øyelysing: fri 2018
Pra-prcd: fri
Pompes: ikke kjent
Utstilling: BIM 

Far: Lappehiets Muntre Miko 

Helseinfo
 
Reg.nummer: 
HD: B/B
HD-Index: 101
Øyelysing: anmerkning, men lov å bruke mot fri partner. 
Pra-prcd: Fri (arv)
Pompes: Fri (arv)
Utstilling: BIR, CERT, osv. 

© 2023 by Anton & Lily. Proudly created with Wix.com