Finsk Lapphund 

...I hundrevis av år har samene brukt hunder av samme type som den finske lapphunden som reingjetere og vakthunder i nordre deler av Fenno-Skandinavia og Russland. Første standard ble fastslått av den finske kennel klubben i 1945. Rasenavnet ble endret til lapphund i 1967. Rasetypen ble stabilisert på 1970-tallet. Standarden har blitt omskrevet flere ganger . Rasenavnet ble endret tilbake til finsk lapphund i 1993. På kort tid har rasen blitt homogen og i dag er den svært populær, hovedsakelig som selskaps- og brukshund i hele Finland...

© 2023 by Anton & Lily. Proudly created with Wix.com