Retningslinjer for avl - finsk lapphund, gjeldende fra 23.3.2019

Norsk Lapphundklubb legger til grunn at oppdretterne tar ansvar for å sikre god og forsvarlig avl. Norsk Lapphundklubbs RAS og NKKs etiske grunnregler for avl, oppdrett og avlsstrategi ligger til grunn for avl på finsk lapphund.

Enhver oppdretter plikter å sette seg inn i disse grunnreglene og strategiene før hunden pares. Oppdretter har ansvar for å foreta en helhetlig vurdering av begge foreldredyr og kombinasjonen av disse. Det skal legges vekt på generell helse, bruksegenskaper og atferd.

Enhver som avler på finsk lapphund, regnes som oppdretter. Det gjelder enten en bare har et enkeltstående kull eller flere, og uavhengig av antall hunder en eier.

 

Hofter:

Det anbefales at foreldedyra til sammen har en HD-indeks på minimum 200. HD-indeks ligger på Dogweb. A, B eller C-hofter er akseptabelt for avl, mens D og E ikke er anbefalt. Hunder med artrose er ikke anbefalt. To hunder med C bør ikke brukes sammen.

 

Øyesykdommer:

Øyelysningen skal ikke være eldre enn to år ved paringstidspunktet. Dette er svært viktig siden lapphunder kan være utsatt for katarakt. Det anbefales at avlshunder øyelyses årlig.

Om en hund med en diagnose kan avles på, avgjøres i samråd med autorisert øyelyser, fortrinnsvis i tråd med dokumentet «Avlsanbefalinger vedtatt av gruppen av autoriserte attestutstedere for arvelige øyesykdommer, revidert i 2015» (eller den til enhver tid seinest reviderte utgave) som finnes på http://www.vetnett.no/autorisert-oyelyser.

 

Katarakt:

 • Hunder med medfødt katarakt bør ikke brukes i avl.

 • Hunder med misdannelse i linsen, herunder lenticonus og linsecolobom bør ikke brukes i avl.

 • Unntak er hunder med katarakt hvor klar ikke-arvelig årsak til katarakt, som for eksempel en

  skade, kan påvises

  En prcd-PRA-bærer (påvist enten ved DNA-test, eller kjent status via foreldre) eller en hund med ukjent prcd-PRA-status kan kun pares med en hund som er fri (enten ved DNA-test, eller kjent status via foreldre). Affiserte hunder skal ikke brukes i avl.

  Pompes sykdom:

  Norsk Lapphundklubb anbefaler at oppdretter sjekker nøye i linjene til sin hund når det gjelder Pompes sykdom, aller helst bør en av partene ha kjent status som fri. Mer informasjon finnes i RAS- dokumentet.

  Andre krav.

  Avlshunder skal vises på utstilling med premiering minimum VG i offisiell klasse, eller dokumentere arbeid i gjeting, jakt eller offisiell hundesport. Det må legges fram attest på at hannhunder har to normalt utviklede testikler.

 

Revidert av NLKs avlsråd for finsk lapphund, Mariann R. Haukedal og Johanna Aglen Forslag til vedtak på Norsk Lapphundklubbs generalforsamling 23.3.2019

© 2023 by Anton & Lily. Proudly created with Wix.com