Lapinlumon Toive (Bella)

Jeg hentet Bella hjem den 4. Juli. Hun bodde tidligere på en gård på Jæren, Rogaland, men etter at eieren ble syk måtte hun omplasseres. 

Bella er en enormt ydmyk og snill jente som jeg håper blir en del av oppdrettet mitt i framtida. Tusen takk til Torbjørn Tunheim for at jeg fikk overta Bella. 

© 2023 by Anton & Lily. Proudly created with Wix.com